law and justice
JUDr. Pavel Zahradník
advokát v Jindřichově Hradci
Sepis smluv, zastoupení a obhajoba v soudních řízeních, mimosoudní řešení sporů

JUDr. Pavel Zahradník - sepis smluv, zastupování před soudy, právní porady

Naše advokátní kancelář sídlí v Jindřichově Hradci a má mnohaletou tradici a zkušenosti v oblasti poskytování advokátních služeb. Zastupujeme klienty nejenom z Jindřichohradecka, ale v případě požadavku klienta se zabýváme i řešením sporů na ostatním území ČR.

Zabýváme se sepisem smluv, a to nejenom obvyklých kupních a darovacích smluv k nemovitostem, ale i smluv v oblasti obchodního, rodinného a pracovního práva. Jsme schopni uzpůsobit smluvní vztah tak, aby z něj nevznikaly spory a případné nároky vzniklé z důvodů nedodržení smlouvy byly jednoduše vymahatelné u soudu.

Na základě požadavků klienta se zabýváme mimosoudním řešením věcí. V součinnosti s klientem jednáme s protistranou tak, aby se předešlo soudnímu sporu a přitom byly zajištěny zájmy klienta. V zastoupení klienta písemně upomínáme o zaplacení pohledávky před zahájením soudního řízení.

Vymáháme pohledávky v občanskoprávních a obchodněprávních věcech. Spolupracujeme s exekutory, což umožňuje, aby náklady exekučního řízení nesla povinná strana. V případě vymožení pohledávky klient nenese ani žádné náklady nalézacího řízení (řízení před vlastní exekucí).

Zastupujeme před soudy v občanskoprávních, obchodněprávních, rodinněprávních a správních věcech.

Obhajujeme v trestním řízení. Poskytujeme právní pomoc ve fázi, kdy orgány činné v trestním řízení prověřují, zda se trestný čin stal, či nestal.

Zastupujeme poškozené v trestním řízení. Jsme schopni kvalifikovaně před soudem uplatnit náhradu škody a zastupovat zájmy poškozeného, jak na počátku (podání trestního oznámení), tak v dalším průběhu trestního řízení.

TOPlist